I Seminarium Migracyjne Eumigro
Szanowni Państwo,
w imieniu Katedry Studiów Politycznych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Współorganizatorów mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w I Seminarium Migracyjnym EUMIGRO pt. „Migracje, uchodźstwo i azyl w Europie – wczoraj, dziś, jutro”, które odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2017 r. (środa), godz. 11.30–15.15, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, al. Niepodległości 128, bud. C, Aula I. W ramach seminarium zaplanowano dwa panele eksperckie z udziałem przedstawicieli Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego i Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex).
Program seminarium i formularz rejestracji on-line znajdą Państwo na stronie www pod adresem: http://eumigro.eu/pl
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie niniejszego zaproszenia na seminarium Państwa Współpracownikom, Doktorantom, Studentom, Koleżankom, Kolegom i wszystkim osobom zainteresowanym problematyką migracji w Europie, a także - jeśli to możliwe - opublikowanie zaproszenia / informacji o seminarium na stronach internetowych Państwa instytucji i w mediach społecznościowych (np. Facebook, Twitter).
Wydarzenie otwiera cykl Seminariów Migracyjnych EUMIGRO organizowanych w ramach projektu EUMIGRO – “Jean Monnet Module on the European Union and the Contemporary International Migration – an Interdisciplinary Approach” kierowanego przez dr Martę Pachocką w SGH w latach 2016–2019 przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+.

Komitet Organizacyjny
dr Marta Pachocka – Kierownik EUMIGRO, Katedra Studiów Politycznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. SGH dr hab. Maciej Cesarski – Instytut Gospodarstwa Społecznego, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. UEP dr hab. Andrzej Przymeński – Katedra Socjologii i Filozofii, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr Jan Misiuna – Katedra Studiów Politycznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr Jerzy Łazor – Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
mgr Michał Budziński – doktorant, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
mgr Anna Derelkowska – doktorant, Katedra Studiów Politycznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
mgr Łukasz Drozda – doktoant, Instytut Gospodarstwa Społecznego, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kontakt: jeanmonnet.eumigro@gmail.com

2 people going
2017-03-24 14:23
Brak tytułu
2017-03-19 13:42
Timeline Photos
Wspólnie z grupą 14 adwokatów z Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie oraz pracownikami Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacji Praw Człowieka, Fundacja Międzynarodowa Inicjatywa Humanitarna i białoruskiej Human Constanta jesteśmy dziś na przejściu granicznym w Terespolu.

12:37 - godzinę po odjeździe pociągu z naszymi mocodawcami, adwokaci zostali dopuszczeni do przeglądania akt. Straż Graniczna nie przyjęła żadnej z reprezentowanych przez nas rodzin. Odnotowaliśmy rażące nieprawidłowości ze strony pograniczników. To jeszcze nie koniec naszej walki.

11:20 - hala, w której oczekiwała reszta rodzin (około 70 osób) powoli pustoszeje. Cudzoziemcom nie zezwolono na kontakt z adwokatami. Prawdopodobnie część ludzi jest już w pociągu powrotnym.

11:18 - tylko dwie adwokatki zostały dopuszczone do kontaktu ze swoimi mocodawcami. Wiemy już, że dwóm rodzinom, których są pełnomocnikami, zostały wręczone decyzje o odmowie wjazdu do Polski. Adwokatki od ponad godziny walczą o to, aby procedura odbyła się zgodnie z zasadami.

10:06 - po kilku godzinach oczekiwania przed budynkiem Straży Granicznej adwokaci w końcu są wzywani do środka. Wciąż nie wiemy, czy pogranicznicy pozwolą uchodźcom złożyć wniosek o ochronę.

9:18 - Mamy informacje od naszych mocodawców, że inni uchodźcy są dziś zawracani szybciej niż zwykle. Żaden z naszych klientów jak dotąd nie został zawrócony.

9:13 - Są już pierwsze wzmianki w mediach o naszej akcji:

http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/545169,terespol-brzesc...

9:07 - Od klientów dostajemy wiadomości, że proszą i dopuszczenie swoich adwokatów, ale słyszą odmowy.

08:50 - Na razie nikt z adwokatów nie został dopuszczony do czynności mimo że coraz więcej naszych klientów pojawia się w hali.
Adwokaci przygotowują właśnie wnioski o dopuszczenie do czynności.

7:00 - Uchodźców wypuszczono z pociągu, podchodzą kolejno do odprawy paszportowej prosząc o azyl i pokazując pełnomocnictwa udzielone adwokatom. Adwokaci stoją przed budynkiem SG przy dworcu i proszą właśnie o dopuszczenie do udziału w postępowaniach swoich mocodawców. Czekamy na decyzję SG.

Adwokaci zgodzili się pomóc pro bono uchodźcom, którzy od miesięcy bezskutecznie próbują przekroczyć polską granicę i złożyć wniosek o przyznanie ochrony międzynarodowej.

Obecność przedstawicieli polskiej palestry ma na celu zaakcentowanie wagi, jaką organy władzy publicznej winny przykładać do respektowania zobowiązań Polski wynikających z przystąpienia do Konwencji dotyczącej statusu uchodźców oraz obowiązujących procedur udzielania uchodźcom ochrony wynikających z prawa Unii Europejskiej. Tym bardziej, że stosowane przez Straż Graniczną praktyki w postaci odmów przyjęcia wniosków od uchodźców stanowią naruszenie tych standardów.

Będziemy informowali o tym, co udało się nam uzyskać w trakcie tej interwencji.

2017-03-17 14:48
I Seminarium Migracyjne Eumigro
Szanowni Państwo,
w imieniu Katedry Studiów Politycznych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie wraz ze Współorganizatorami mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w I Seminarium Migracyjnym EUMIGRO pt. „Migracje, uchodźstwo i azyl w Europie – wczoraj, dziś, jutro”, które odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2017 r. (środa), godz. 11.30–15.15, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, al. Niepodległości 128, bud. C, Aula I. W ramach seminarium zaplanowano dwa panele eksperckie z udziałem przedstawicieli Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego i Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex).

Formularz rejestracji: http://eumigro.eu/pl

Komitet Organizacyjny:
- dr Marta Pachocka – Katedra Studiów Politycznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
- prof. SGH dr hab. Maciej Cesarski – Instytut Gospodarstwa Społecznego, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
- prof. UEP dr hab. Andrzej Przymeński – Katedra Socjologii i Filozofii, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
- dr Jan Misiuna – Katedra Studiów Politycznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
- dr Jerzy Łazor – Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
- mgr Michał Budziński – doktorant, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
- mgr Anna Derelkowska – doktorant, Katedra Studiów Politycznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
- mgr Łukasz Drozda – doktorant, Instytut Gospodarstwa Społecznego, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Wydarzenie otwiera cykl Seminariów Migracyjnych EUMIGRO organizowanych w ramach projektu EUMIGRO – “Jean Monnet Module on the European Union and the Contemporary International Migration – an Interdisciplinary Approach” kierowanego przez dr Martę Pachocką w SGH w latach 2016–2019 przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+.

Więcej informacji:
Strona www EUMIGRO: http://eumigro.eu/pl
Facebook: https://www.facebook.com/eumigro/
Twitter: https://twitter.com/EUMIGRO

2 people interested
2017-03-17 12:23

Aktualności

W dniu 12.12.2016 r. w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się seminarium naukowe pt. „Kryzys migracyjny: gościnni Europejczycy za zamkniętymi drzwiami”. Uroczystego otwarcia wydarzenia dokonał dr Kamil Zajączk... więcej

W dniach 05–09.12.2016 r. dr Marta Pachocka wzięła udział w międzynarodowych warsztatach edukacyjnych w Innovathens w Atenach , tzw. „Living Lab no. 1”, w ramach których przeprowadziła zajęcia pt. „Introductory interactive sessi... więcej

W dniach 25-26.11.2016 dr Marta Pachocka uczestniczyła jako panelista w międzynarodowym seminarium eksperckim pt. "Polska i Czechy w środowisku (nie)bezpieczeństwa / Poland, the Czech Republic and NATO in fragile security contexts", które zostało... więcej

Strony