Rejestracja

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
I Seminarium Migracyjne EUMIGRO

„Migracje, uchodźstwo i azyl w Europie - wczoraj, dziś, jutro”

5 kwietnia 2017 r., godz. 11.30–15.15
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 128, Budynek C, Aula I