Seminarium eksperckie w IEŚW w Lublinie - migracje a bezpieczeństwo Europy

W dniach 25-26.11.2016 dr Marta Pachocka uczestniczyła jako panelista w międzynarodowym seminarium eksperckim pt. "Polska i Czechy w środowisku (nie)bezpieczeństwa / Poland, the Czech Republic and NATO in fragile security contexts", które zostało zorganizowane przez Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie (IEŚW) we współpracy z czeskim partnerem Asociace pro mezinárodní otázky/Association for International Affairs. Wśród uczestników czynnych wydarzenia znaleźli się przedstawiciele m.in. IESW, AMO, EUROPEUM Institute for European Policy oraz Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW), Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM), SGH, KUL i UMCS. Zaprezentowano raport pt. "Poland, the Czech Republic and NATO in fragile security contexts". Dr Marta Pachocka jako panelista i dyskutant raportu odniosła się do kwestii migracji i azylu jako "soft" zagrożenia/ryzyka dla bezpieczeństwa Europy i UE.