Contact

Mailing address:

Dr Marta Pachocka

Katedra Studiów Politycznych

Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Ulica Wiśniowa 41, pokój 66D

02-520 Warszawa, Polska (Poland)

e-mail: jeanmonnet.eumigro@gmail.com

Office hours for students (spring semester 2017/2018)

Wednesday 16.00–17.00
room 108, building G

cancelled on: 21.03, 25.04, 16.05