Contact

Mailing address:

Dr Marta Pachocka

Katedra Studiów Politycznych

Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Ulica Wiśniowa 41, pokój 66D

02-520 Warszawa, Polska (Poland)

e-mail: jeanmonnet.eumigro@gmail.com

Office hours for students (fall semester 2016/2017)

Tuesday 17.15–18.15
room 209, main building G