I Seminarium Migracyjne Eumigro
Szanowni Państwo,
w imieniu Katedry Studiów Politycznych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Współorganizatorów mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w I Seminarium Migracyjnym EUMIGRO pt. „Migracje, uchodźstwo i azyl w Europie – wczoraj, dziś, jutro”, które odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2017 r. (środa), godz. 11.30–15.15, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, al. Niepodległości 128, bud. C, Aula I. W ramach seminarium zaplanowano dwa panele eksperckie z udziałem przedstawicieli Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego i Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex).
Program seminarium i formularz rejestracji on-line znajdą Państwo na stronie www pod adresem: http://eumigro.eu/pl
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie niniejszego zaproszenia na seminarium Państwa Współpracownikom, Doktorantom, Studentom, Koleżankom, Kolegom i wszystkim osobom zainteresowanym problematyką migracji w Europie, a także - jeśli to możliwe - opublikowanie zaproszenia / informacji o seminarium na stronach internetowych Państwa instytucji i w mediach społecznościowych (np. Facebook, Twitter).
Wydarzenie otwiera cykl Seminariów Migracyjnych EUMIGRO organizowanych w ramach projektu EUMIGRO – “Jean Monnet Module on the European Union and the Contemporary International Migration – an Interdisciplinary Approach” kierowanego przez dr Martę Pachocką w SGH w latach 2016–2019 przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+.

Komitet Organizacyjny
dr Marta Pachocka – Kierownik EUMIGRO, Katedra Studiów Politycznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. SGH dr hab. Maciej Cesarski – Instytut Gospodarstwa Społecznego, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. UEP dr hab. Andrzej Przymeński – Katedra Socjologii i Filozofii, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr Jan Misiuna – Katedra Studiów Politycznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr Jerzy Łazor – Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
mgr Michał Budziński – doktorant, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
mgr Anna Derelkowska – doktorant, Katedra Studiów Politycznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
mgr Łukasz Drozda – doktoant, Instytut Gospodarstwa Społecznego, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kontakt: jeanmonnet.eumigro@gmail.com

2 people going
2017-03-24 14:23
Brak tytułu
2017-03-19 13:42
Timeline Photos
Wspólnie z grupą 14 adwokatów z Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie oraz pracownikami Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacji Praw Człowieka, Fundacja Międzynarodowa Inicjatywa Humanitarna i białoruskiej Human Constanta jesteśmy dziś na przejściu granicznym w Terespolu.

12:37 - godzinę po odjeździe pociągu z naszymi mocodawcami, adwokaci zostali dopuszczeni do przeglądania akt. Straż Graniczna nie przyjęła żadnej z reprezentowanych przez nas rodzin. Odnotowaliśmy rażące nieprawidłowości ze strony pograniczników. To jeszcze nie koniec naszej walki.

11:20 - hala, w której oczekiwała reszta rodzin (około 70 osób) powoli pustoszeje. Cudzoziemcom nie zezwolono na kontakt z adwokatami. Prawdopodobnie część ludzi jest już w pociągu powrotnym.

11:18 - tylko dwie adwokatki zostały dopuszczone do kontaktu ze swoimi mocodawcami. Wiemy już, że dwóm rodzinom, których są pełnomocnikami, zostały wręczone decyzje o odmowie wjazdu do Polski. Adwokatki od ponad godziny walczą o to, aby procedura odbyła się zgodnie z zasadami.

10:06 - po kilku godzinach oczekiwania przed budynkiem Straży Granicznej adwokaci w końcu są wzywani do środka. Wciąż nie wiemy, czy pogranicznicy pozwolą uchodźcom złożyć wniosek o ochronę.

9:18 - Mamy informacje od naszych mocodawców, że inni uchodźcy są dziś zawracani szybciej niż zwykle. Żaden z naszych klientów jak dotąd nie został zawrócony.

9:13 - Są już pierwsze wzmianki w mediach o naszej akcji:

http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/545169,terespol-brzesc...

9:07 - Od klientów dostajemy wiadomości, że proszą i dopuszczenie swoich adwokatów, ale słyszą odmowy.

08:50 - Na razie nikt z adwokatów nie został dopuszczony do czynności mimo że coraz więcej naszych klientów pojawia się w hali.
Adwokaci przygotowują właśnie wnioski o dopuszczenie do czynności.

7:00 - Uchodźców wypuszczono z pociągu, podchodzą kolejno do odprawy paszportowej prosząc o azyl i pokazując pełnomocnictwa udzielone adwokatom. Adwokaci stoją przed budynkiem SG przy dworcu i proszą właśnie o dopuszczenie do udziału w postępowaniach swoich mocodawców. Czekamy na decyzję SG.

Adwokaci zgodzili się pomóc pro bono uchodźcom, którzy od miesięcy bezskutecznie próbują przekroczyć polską granicę i złożyć wniosek o przyznanie ochrony międzynarodowej.

Obecność przedstawicieli polskiej palestry ma na celu zaakcentowanie wagi, jaką organy władzy publicznej winny przykładać do respektowania zobowiązań Polski wynikających z przystąpienia do Konwencji dotyczącej statusu uchodźców oraz obowiązujących procedur udzielania uchodźcom ochrony wynikających z prawa Unii Europejskiej. Tym bardziej, że stosowane przez Straż Graniczną praktyki w postaci odmów przyjęcia wniosków od uchodźców stanowią naruszenie tych standardów.

Będziemy informowali o tym, co udało się nam uzyskać w trakcie tej interwencji.

2017-03-17 14:48
I Seminarium Migracyjne Eumigro
Szanowni Państwo,
w imieniu Katedry Studiów Politycznych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie wraz ze Współorganizatorami mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w I Seminarium Migracyjnym EUMIGRO pt. „Migracje, uchodźstwo i azyl w Europie – wczoraj, dziś, jutro”, które odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2017 r. (środa), godz. 11.30–15.15, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, al. Niepodległości 128, bud. C, Aula I. W ramach seminarium zaplanowano dwa panele eksperckie z udziałem przedstawicieli Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego i Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex).

Formularz rejestracji: http://eumigro.eu/pl

Komitet Organizacyjny:
- dr Marta Pachocka – Katedra Studiów Politycznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
- prof. SGH dr hab. Maciej Cesarski – Instytut Gospodarstwa Społecznego, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
- prof. UEP dr hab. Andrzej Przymeński – Katedra Socjologii i Filozofii, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
- dr Jan Misiuna – Katedra Studiów Politycznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
- dr Jerzy Łazor – Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
- mgr Michał Budziński – doktorant, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
- mgr Anna Derelkowska – doktorant, Katedra Studiów Politycznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
- mgr Łukasz Drozda – doktorant, Instytut Gospodarstwa Społecznego, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Wydarzenie otwiera cykl Seminariów Migracyjnych EUMIGRO organizowanych w ramach projektu EUMIGRO – “Jean Monnet Module on the European Union and the Contemporary International Migration – an Interdisciplinary Approach” kierowanego przez dr Martę Pachocką w SGH w latach 2016–2019 przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+.

Więcej informacji:
Strona www EUMIGRO: http://eumigro.eu/pl
Facebook: https://www.facebook.com/eumigro/
Twitter: https://twitter.com/EUMIGRO

2 people interested
2017-03-17 12:23

News

Degree seminar no. 1 under the EUMIGRO project was held on 9th November 2016 at the Warsaw School of Economics. The meeting was attended by both WSE students and PhD candidates from the Collegium of Socio-Economics of the WSE. Dr. Marta Pachocka p... read more

Dr. Marta Pachocka conducted a lecture–workshop titled “The EU facing the migrant and refugee crises” on 4th November 2016 in the framework of Visegrad School of Political Studies (VSPS) – Migration Programme. The 2016 VSPS Annual Progr... read more