Collegium Civitas - Pracownia Bezpieczeństwa Kulturowego (PL)

dr Magdalena El Ghamari – kierownik Pracowni Bezpieczeństwa Kulturowego Collegium Civitas, fundator i prezes Fundacji El-Karama. Analityk portalu Defence24 oraz członek Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, European Security Assosiation, Stowarzyszenia Kombatantów Misji pokojowych ONZ, Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie, Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Towarzystwa Polsko-Albańskiego i International Institute for Private-, Commercial, and Competition Law w Tiranie. Członek zespołu redakcyjnego magazynu „e-terroryzm” oraz Security Review.
Studia doktoranckie ukończyła w Katedrze Działań Połączonych Akademii Obrony Narodowej. Dysertacja doktorska Międzykulturowość w operacjach reagowania kryzysowego, sfinalizowana w obszarze nauk o obronności, o specjalności operacje i techniki operacyjne.
Wykładowca akademicki oraz szkoleniowiec (Europejska Akademia Dyplomacji, Instytut Studiów nad Terroryzmem, Colegium Civitas, Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie, Akademia Obrony Narodowej, Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach, UNESCO, Grupy Interwencyjne Straży Więziennej, Straż Graniczna, Policja) oraz uczestniczka programów międzynarodowych (Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Polski Czerwony Krzyż).
Autorka tekstów z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego, międzykulturowości oraz kultury arabsko-muzułmańskiej. (Część tekstów dostępna tu: https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/persons/3959723/ oraz http://el-karama.pl/publikacje/)  Szkoleniowiec uczestników polskich kontyngentów wojskowych z zakresu środowiska prowadzenia operacji. Prowadzi sieć wykładów dla nauczycieli i szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Współpracuje w ramach prowadzenia wykładów oraz konferencji z wieloma uniwersytetami w Polsce i za granicą: Uniwersytet w Albanii (Tirana) oraz Kosowie (Prisztina – jako profesor wizytujący podczas Summer University Camp oraz  Kosovo International Summer Academy, także jako szkoleniowiec dla CCOE NATO (Enschede Holandia).

Zainteresowania badawcze:

obszar MENA, fundamentalizm islamski, zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego, terroryzm, migracje, komunikacje międzykulturowa, arabistyka, Bałkany, operacje NATO, militaria.


Cultural security is a new and dynamically developing phenomenon in contemporary international relations. Cultural factor most accurately reflects the evolution of security after the Cold War, because it concerns human collectivities - the existential needs of non-state actors as well as the value system and new threats. This view from the non-military point of view of security was, until the early 1990s, severely restricted and often neglected internationally. The bipolar system ensured the stability of international order and allowed to analyze the mechanisms of its functioning on the basis of realistic theories of balance of forces. The fundamental problem of societies and states was the danger of transforming the ideological and political antagonisms of the two superpowers into a global military conflict. Other non-military threats did not seem so important at the time to treat them as a separate phenomenon. Religious and ethnic disputes were artificially suppressed or explained in terms of the rivalry of the two powers for domination in the world. The causes for the emergence of security threats - cultural are very different. Mainly they are the misunderstanding of both sides and the unwillingness to know something else. Today we live in a multidimensional society, where on the same plane there are different social groups, with different cultural features. People with different outer appearance, language, religious beliefs, and values are intertwined. There is a mutual perception of difference with different effects.
The cultural security of the community is therefore more than a simple sum of the security of the individual. It is a new quality. This results in the correctness of the difference between cultural security (societal) and social (social). While in the first case we speak of the fraternity of the community as a whole, in the second - on the security of individual individuals, mainly related to the economic dimension.

Research topics:

 • security culture and cultural security
 • culture as an integrating and disintegrating factor in terms of security and defense
 • clash and dialogue of civilization
 • multiculturalism versus interculturality
 • MENA area and Arab-Muslim areas
 • migration and their determinants and forecasts
 • radicalization and decadalization
 • contemporary armed conflicts - cultural aspect
 • cultural aspects of terrorism - "cool jihad"
 • CIMIC - civil-military cooperation
 • High Risk Area and activities in a different cultural environment