Uniwersytet Warszawski (UW) - Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich

Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich (OKF) jest multidyscyplinarną jednostką badawczą Uniwersytetu Warszawskiego. Powstał w 1958 r., a jego pierwszym dyrektorem był Michel Foucault. Działalność OKF skupia się wokół czterech podstawowych zagadnień: promowanie debat publicznych między Francją a Polską; prowadzenie projektów badawczych; wspieranie polsko-francuskiej współpracy uniwersyteckiej; oraz udostępnianie studentom oraz naukowcom zbiorów bibliotecznych związanych z językiem i kulturą francuską. Działalność badawcza Ośrodka jest wielowymiarowa i zajmuje się szeroko rozumianymi naukami humanistycznymi i społecznymi. Program działania Ośrodka koncentruje się jednak na trzech podstawowych osiach badawczych: migracje w Europie i związane z nimi wyzwania w sferze politycznej, społecznej i kulturowej; bezpieczeństwo międzynarodowe; oraz pamięć i narracja historyczna. OKF współpracuje z największymi instytucjami akademickimi, think tankami, fundacjami oraz instytucjami kultury zarówno z Francji, Polski, jak i innych państw europejskich. Więcej o Ośrodku: www.okf.uw.edu.pl.