Wydawnictwo Naukowe Scholar :: :: 25 WYKŁADÓW O MIGRACJACH
Marta Pachocka i Karolina Sobczak-Szelc są współautorkami rozdziału pt. "Migracje przymusowe" w najnowszej na polskim rynku publikacji-podręczniku "25 wykładów o migracjach" (red. Magdalena Lesińska, Marek Okólski): http://scholar.com.pl/sklep.php?md=products&id_p=2773
Wydawnictwo Naukowe Scholar - w dorobku ponad 1100 tytułów. Socjologia, psychologia, stosunki międzynarodowe, nauki polityczne, regionalistyka, filozofia, historia, prawo (prawo europejskie), ekonomia.
2018-09-16 23:31
SIRIUS Project - WP1 and WP2 Findings
Today we are happy to publish our WP1 and WP2 SIRIUS reports and policy brief. WP1 - Labour Market Barriers and Enablers
2018-09-14 10:49

News

Degree seminar no. 1 under the EUMIGRO project was held on 9th November 2016 at the Warsaw School of Economics. The meeting was attended by both WSE students and PhD candidates from the Collegium of Socio-Economics of the WSE. Dr. Marta Pachocka p... read more

Dr. Marta Pachocka conducted a lecture–workshop titled “The EU facing the migrant and refugee crises” on 4th November 2016 in the framework of Visegrad School of Political Studies (VSPS) – Migration Programme. The 2016 VSPS Annual Progr... read more