Międzynarodowe warsztaty nt. migracji w Atenach w ramach projektu ALIEN

W dniach 05–09.12.2016 r. dr Marta Pachocka wzięła udział w międzynarodowych warsztatach edukacyjnych w Innovathens w Atenach , tzw. „Living Lab no. 1”, w ramach których przeprowadziła zajęcia pt. „Introductory interactive session on migration in the EU context” dla uczestników warsztatów – studentów i ich wykładowców. Tematyka warsztatów była skoncentrowana na problematyce migracji, azylu i integracji w UE i w Grecji, z uwzględnieniem wymiaru ekonomicznego.

Warsztaty są jednym z kluczowych działań zaplanowanych do realizacji w latach 2016–2019 w ramach międzynarodowego projektu edukacyjnego pt. „Advanced learning and inclusive environment for higher education through greater knowledge and understanding of migration (ALIEN)” (Program UE Erasmus+ Programme, Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices: Strategic partnership for higher education). Liderem projektu jest Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych z prof. Ewą Satalecką jako kierownikiem, a wśród partnerów są uczelnie wyższe z Polski – w tym Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Finlandii i Wielkiej Brytanii oraz Technopolis City of Athens jako podmiot pozaakademicki z Grecji. Projekt ALIEN ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy aktualnej problematyki migracji, azylu i integracji imigrantów w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Koordynatorem merytorycznym projektu z ramienia SGH jest prof. nadzw. dr hab. Magdalena Proczek (Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta), która kieruje zespołem złożonym z dra Jana Misiuny i dr Marty Pachockiej jako pracowników Katedry Studiów Politycznych SGH. Zespół nauczycieli wspierają aktywnie studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Spraw Zagranicznych SGH.