Seminarium naukowe nt. kryzysu migracyjnego w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego

W dniu 12.12.2016 r. w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się seminarium naukowe pt. „Kryzys migracyjny: gościnni Europejczycy za zamkniętymi drzwiami”. Uroczystego otwarcia wydarzenia dokonał dr Kamil Zajączkowski, Zastępca Dyrektora ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej Centrum Europejskiego UW, a moderatorem panelu dyskusyjnego była dr Małgorzata Pacek. Wśród zaproszonych panelistów znaleźli się: Ewa Moncure – rzecznik Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej FRONTEX, Rafał Kostrzyński – rzecznik UNHCR Polska, doc. dr Artur Adamczyk – Centrum Europejskie UW i dr Marta Pachocka – Katedra Studiów Politycznych SGH, Jean Monnet Module EUMIGRO, która odniosła się do zagadnienia wspólnej polityki migracyjnej i azylowej UE w warunkach kryzysów migracyjnego i uchodźczego 2014+.